ΚΑΡΣΑΚΗΣ ΑΒΕΕ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22960-34130
Στοιχεία εταιρείας
ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΝΔΗΛΙ-ΜΕΓΑΡΑ

ΤΗΛ: 22960-34130

Προφίλ
Στο ιδιόκτητο κτήμα που βρίσκονται στη θέση Κανδήλι στα Μέγαρα, βρίσκεται το πτηνοτροφείο ΚΑΡΣΑΚΗΣ, με έκταση περίπου 15 στρεμμάτων, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις :

α) Δύο θάλαμοι ωοπαραγωγών ορνίθων σε εμπλουτισμένους κλωβούς,
β) Μονάδα Παραγωγής ζωοτ ροφών,
γ) Εγκαταστάσεις περισυλλογής αυγών με ωοσκοπική Μονάδα &
δ) Θάλαμοι ψυγεία.
Στην συνέχεια γίνονται επεκτάσεις και σήμερα εκτός από αυγά κλωβοστοιχίας παράγονται επίσης :
Αυγά Αχυρώνα και
Ελευθέρας Βοσκής.

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΘΕΣΗ ΚΑΝΔΗΛΙ, 19100 ΜΕΓΑΡΑ
  • ΤΗΛ: 22960-34130
  • FAX: 22960-89157Πού θα μας βρείτε

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη